Veelgestelde vragen

Terug

Hieronder tref je veelgestelde vragen over de Personal Coaching Service van Resilians

Klik op een vraag om het antwoord te lezen. Staat jouw vraag er niet bij, stel dan hier je vraag of neem persoonlijk contact met ons op. 

Wat is coaching en wat kan coaching mij bieden?

Coaching is een vorm van begeleiding die de eigen verantwoordelijkheid en eigen wijsheid van de gecoachte als uitgangspunt neemt. Het is vaak een serie gesprekken met een vooraf geformuleerd doel. Het kan gaan over zowel werk als over persoonlijke vraagstukken. Door het sparren met een onafhankelijke professional geef je jezelf de kans om je verder te ontwikkelen. Coaching kan resultaten teweeg brengen op het gebied van bijvoorbeeld emoties, nieuwe inzichten en nieuw gedrag. Ook vergroot het je vitaliteit en veerkracht in het omgaan met de uitdagingen die je in leven en werk tegen kunt komen.

Hoe ziet een coachtraject eruit?

Je kunt bellen voor een eenmalig coachgesprek op letterlijk ieder gewenst moment. Of je meldt je online aan. Onze coaches staan direct en graag voor je klaar. Daarnaast is het mogelijk om een traject op te starten bestaande uit meerdere, maximaal 5 gesprekken. In dat laatste geval maken we na jouw telefoontje of na ontvangst van je digitale aanmelding, een afspraak voor een telefonische intake. Tijdens dit gesprek formuleer je samen met de coach jouw doel voor het traject en geef je aan of je de gesprekken telefonisch, face to face of online wil voeren. Relatiecoaching, altijd face-to-face, bestaat voor beide partners uit een aparte intake en gezamenlijk maximaal zeven gesprekken. Een online traject, e-coaching, vindt plaats gedurende vijf (zoveel mogelijk) aaneengesloten werkdagen. Tijdens deze dagen kun je een onbeperkt aantal berichten plaatsen voor jouw coach, binnen onze beveiligde webomgeving. Je ontvangt één of twee reacties per dag van jouw coach. Omdat we overtuigd zijn van de werkzaamheid ervan, zijn al onze trajecten kortdurend en progressiegericht. Je kunt rekenen op een betrokken, ervaren en professionele coach.

Wat is de achtergrond van de coaches?

Al onze coaches hebben een mensgerichte opleiding op HBO of universitair niveau gevolgd en zijn daarnaast opgeleid en getraind in specifieke coachtechnieken. Zij houden hun kennis actueel en nemen regelmatig deel aan intervisiebijeenkomsten, congressen en aan andere vormen van professionele ontwikkeling.

Kan ik direct met een coach in gesprek?

Ja dat kan direct: 24 uur per dag en 365 dagen per jaar, dus ook in de nacht, in weekenden en tijdens vakanties. Bel onze Servicedesk voor meer informatie, of om je aan te melden voor een coachtraject.

Leent iedere vraag zich voor coaching?

In feite kan elke vraag voorbij komen, bijvoorbeeld op het gebied van: vergroten van veerkracht en vitaliteit, effectief communiceren en samenwerken, inzicht in kwaliteiten en uitdagingen, persoonlijke effectiviteit, timemanagement, balans werk & privé, omgaan met verandering en tegenslag, single-zijn, relatie en opvoeding, levensstijl en gezondheid, zingeving, persoonlijke waarden en keuzes maken. Coaching is nadrukkelijk geen vervanging voor psychotherapie. Als we tijdens de intake ontdekken dat jouw vraag zich niet goed leent voor onze coaching, dan zullen we je doorverwijzen naar beter passende hulpverlening.

Informeren jullie mijn werkgever/verzekeraar dat ik coaching heb aangevraagd?

Nee, Resilians is onafhankelijk en werkt strikt vertrouwelijk. Alles wat je ons vertelt tijdens de intake en het coachtraject blijft tussen jou en Resilians. Jouw werkgever of verzekeraar hoort dus niet van ons dat je contact met Resilians hebt gehad, ook niet als zij hier zelf een verzoek voor zouden indienen. We verstrekken uitsluitend anonieme statistische informatie over het gebruik van de Personal Coaching Service aan onze HR contactpersonen, zodat zij trends in de organisatie kunnen signaleren. We vinden het waarborgen van de privcacy van onze coachees een essentieel onderdeel van onze dienstverlening. Mede daardoor blijft de coaching laaagdrempelig en boeken we al meer dan 20 jaar goede resultaten: je kiest immers vanuit autonomie en je eigen motivatie voor de coaching en kunt je veilig voelen bij alles wat je met ons bespreekt. Uiteraard ben je zelf vrij om in het contact met je collega's, HR of met je leidinggevende open te zijn over het feit dat je je laat coachen. Het is immers een vanzelfsprekende manier van jezelf ontwikkelen op professioneel en persoonlijk vlak.

Wanneer en hoe kan ik jullie bereiken?

Je kunt ons 24 uur per dag, 365 dagen per jaar bereiken op het kosteloze 0800-nummer van onze Servicedesk. Voor het plannen van een intake kun je ons op werkdagen bellen tussen 8-18 uur. Ook kun je je online aanmelden voor een coachtraject. Mocht je een vraag hebben over iets anders dan onze Personal Coaching Service (bv een training of workshop), vul dan je gegevens in en wij nemen contact met je op.

Kan ik ook anoniem contact opnemen?

Je kunt ons ook bellen zonder je naam te zeggen. We vragen dan alleen wie jouw werkgever of verzekeraar is, om te checken of je recht hebt op onze dienstverlening.

Mogen mijn partner en kinderen ook gebruikmaken van jullie diensten?

Afhankelijk van het abonnement dat jouw werkgever of verzekeraar met ons heeft, kunnen jouw eventuele partner en/of inwonende kinderen ook gebruikmaken van onze dienstverlening. Je kunt ons altijd bellen om dit na te vragen.

Is telefonische begeleiding even effectief als face to face coaching?

Uit wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd door de Open Universiteit, blijkt dat onze telefonische coaching even effectief is als face-to-face coaching. Voor meer informatie over de positieve effecten van onze Personal Coaching Service, bekijk ook: 'Wat doen wij', of lees de referenties van onze HR contactpersonen en medewerkers die zich hebben laten coachen.

Op welke locaties zijn alle coaches gevestigd? Zit er een coach bij mij in de buurt?

Onze coaches werken verspreid over heel Nederland. Er is dus altijd een coach bij jou in de buurt (op maximaal een half uur reisafstand).

Waarom bestaan de coachtrajecten uit maximaal vijf gesprekken?

De praktijk wijst uit dat een kortdurende, progressiegerichte aanpak goed werkt. Omdat we samen een haalbare coachvraag formuleren en het op ieder moment duidelijk is hoeveel tijd nog resteert om het doel te behalen, benutten we samen de kans optimaal om daadwerkelijk relevante resultaten te boeken. We gaan uit van ieders eigen kracht, wijsheid en oplossend vermogen en zien vaak al na één of enkele gesprekken mooie resultaten!

En wat als vijf gesprekken niet genoeg zijn?

In de ruim 20 jaar dat Resilians bestaat is het praktisch nooit voorgekomen dat er méér dan 5 coachgesprekken nodig waren. De gesprekken worden in overleg tussen coach en coachee gepland, veelal om de twee of drie weken, waardoor er ruim tijd is om te werken aan het gewenste coachdoel. De mensen die we coachen kunnen daarna heel goed weer op eigen kracht verder. Ze hebben hun persoonlijk leiderschap vergroot en passen de opgedane inzichten vaak jaren later nog steeds toe. Mochten bij hoge uitzondering 5 gesprekken niet voldoende zijn voor het behalen van de coachdoelen, dan besluit de Servicedesk van Resilians in samenspraak met de coach per casus wat wijsheid is om te doen. Omdat we tijdens de telefonische intake meteen een inschatting maken van of het vraagstuk goed 'coachbaar' is, kunnen we tijdig doorverwijzen naar andere vormen van hulpverlening indien dit passend is.

Waarom kan ik niet verder bij mijn coach tegen betaling?

De Personal Coaching Service van Resilians bestaat maximaal uit een traject van 1 telefonisch intakegesprek plus 5 coachgesprekken. Dat is het abonnement dat jouw organisatie met Resilians heeft afgesloten. Onze kortdurende, progressiegerichte aanpak is gebaseerd op een bewuste keuze: we zien al ruim 20 jaar dat het werkt en zien dit ook terug in de resultaten die we boeken met onze coachees. Indien je behoefte hebt aan meer coachgesprekken, kun je je in het nieuwe kalenderjaar opnieuw aanmelden voor een coachtraject bij Resilians.

Hoe vaak mag ik gebruikmaken van coaching?

Doorgaans spreken we met organisaties af dat er één coachtraject per medewerker of verzekerde per kalenderjaar gedaan kan worden. Daarnaast kun je ons altijd bellen voor een ‘direct coachgesprek’: we zijn 24 uur per dag, 365 dagen per jaar bereikbaar via onze Servicedesk.