Corona & face-to-face coaching

Terug

Nu de piek van het aantal corona-infecties achter ons lijkt te liggen, zijn wij weer gestart met het aanbieden van face-to-face coaching. Het uitgangspunt blijft dat we zo veel mogelijk op afstand coachen.

Bij face-to-face coachgesprekken hanteren we de volgende regels:
  • De coach en de coachee checken voorafgaand aan de ontmoeting of de face-to-face afspraak door kan gaan zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen;
  • Voor zowel de coach als de coachee geldt in elk geval dat hij/zij de face-to-face afspraak afzegt (of omzet naar een telefonische afspraak) bij verkoudheidsklachten zoals geformuleerd door het RIVM;
  • De coachee en de coach houden gedurende de face-to-face afspraak altijd tenminste 1,5 meter afstand van elkaar, ook bij aankomst en vertrek;
  • De coach en coachee desinfecteren hun handen bij aanvang van de face-to-face afspraak. De coach draagt zorg voor de aanwezigheid van desinfecterende doekjes en -gel op de face-to-face locatie;
  • De coachee maakt alleen in noodgevallen gebruik van het sanitair op de face-to-face locatie.

Resilians stimuleert hybride vormen van coaching, waarbij face-to-face coachgesprekken worden afgewisseld met telefonische sessies. Ook wandelcoaching is in veel gevallen een optie.

Resilians heeft meer dan 20 jaar ervaring met telefonische coaching. Uit wetenschappelijk onderzoek (2019) naar het effect van onze coaching blijkt dat onze face-to-face coaching en onze telefonische coaching even effectief zijn. 

Voor meer informatie over het coronavirus verwijzen wij u naar de site van het RIVM.