Corona & face-to-face coaching

Terug

Met ingang van woensdag 3 maart 2021 is het weer mogelijk om face-to-face coachgesprekken te voeren.

Ons beleid blijft om zo veel mogelijk op afstand te coachen. Waar mogelijk zullen face-to-face coachgesprekken worden afgewisseld met telefonische coaching of videocoaching. Als face-to-face coaching het meest gewenst is, dan heeft wandelcoaching de voorkeur boven face-to-face gesprekken in een praktijkruimte. 

Bij face-to-face coachgesprekken hanteren we de volgende regels:

  • De coach en de coachee checken voorafgaand aan de ontmoeting of de face-to-face afspraak door kan gaan zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen;
  • Voor zowel de coach als de coachee geldt in elk geval dat hij/zij de face-to-face afspraak afzegt (of omzet naar coaching op afstand) bij coronagerelateerde klachten zoals geformuleerd door het RIVM;
  • De coachee en de coach houden gedurende de face-to-face afspraak altijd tenminste 1,5 meter afstand van elkaar, ook bij aankomst en vertrek;
  • De coach en de coachee desinfecteren hun handen bij aanvang van de face-to-face afspraak. De coach draagt zorg voor de aanwezigheid van desinfectiemiddelen op de face-to-face locatie;
  • De coachee maakt alleen in noodgevallen gebruik van het sanitair op de face-to-face locatie;
  • De coach en de coachee houden er rekening mee dat de coachlocatie wordt geventileerd door ramen open te houden tijdens het coachgesprek en denken er aan zich hiertoe voldoende warm te kleden.


Resilians stimuleert coaching op afstand in deze coronatijd als alternatief voor face-to-face coachgesprekken. We hebben meer dan 20 jaar ervaring met coaching op afstand. Uit wetenschappelijk onderzoek (2019) naar het effect van onze coaching blijkt dat onze face-to-face coaching en onze telefonische coaching even effectief zijn. 


Kijk meer informatie over het coronavirus op de site van het RIVM.