Privacy

Resilians is onafhankelijk en werkt strikt vertrouwelijk. Alle gesprekken die u met ons voert en informatie die u aan ons verstrekt, blijven tussen u en Resilians. Uw werkgever wordt dus niet geïnformeerd. U kunt desgewenst anoniem contact met ons opnemen. We vragen dan alleen naar de naam van uw werkgever, om te weten of u recht heeft op de service.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een elektronisch dossier, We gebruiken dit uitsluitend ten behoeve van van onze dienstverlening. Uw privacy is geborgd. Wij verstrekken geen persoonlijke informatie aan derden.
Uw werkgever ontvangt anonieme statistische informatie over het gebruik van onze diensten, deze is niet te herleiden naar u.
We behouden ons het recht voor om alleen dan contact op te nemen met hulpverleners als een coachee een serieus gevaar vormt voor zichzelf of voor anderen.

De directie van Resilians is het aanspreekpunt voor alle vragen over privacy en bescherming van persoonsgegevens.