Resilians Lab

Bij Resilians houden we ons bezig met thema's als veerkracht, persoonlijke ontwikkeling, energie, zingeving en hoe je kunt floreren in je werk en leven

Onderzoek over coaching

We zijn doorlopend bezig met de kwaliteit van het coachvak door verdieping en innovatie. Hierin werken we samen met partners die deze thema's hoog op de agenda hebben staan. We vinden het belangrijk om bovengenoemde thema's vanuit een breder perspectief te bekijken. Daarom hebben wij Resilians Lab in het leven geroepen.

Verbinden theorie en praktijk

Het doel van Resilians Lab is om samen met opdrachtgevers en kennisinstituten gezamenlijk het plezier in en op werk en daarbuiten te vergroten. Dit doen we door kennis en onderzoek naar menselijk functioneren te verbinden aan ervaring in de dagelijkse coachpraktijk. Onze ervaring is dat er veel waardevolle inzichten uit (internationaal) onderzoek naar voren komen, maar dat deze niet altijd gemakkelijk te vertalen zijn naar de dagelijkse praktijk, of dat deze simpelweg de dagelijkse praktijk niet bereiken.

Co-creatie

Met Resilians Lab willen we hier graag een bijdrage aan leveren, door het creëren van een platform waarin kennisinstituten en onze opdrachtgevers elkaar kunnen vinden. Meer weten? Neem contact op met onze Servicedesk, of vul het online contactformulier in.

Partners met wie we samenwerken:

VU Center for meaningful work