Kennis

Terug

Lees publicaties en resultaten die Resilians Lab tot nu heeft opgeleverd.

In 2018 is het Resilians Lab gestart. Eén van de belangrijkste doelen van Resilians Lab is het delen van kennis en inzichten. Hieronder vind je een weergave van publicaties en van diverse inzichten die uit onderzoek naar voren zijn gekomen.

1) Onderzoeksverslag Ruud van Dun (2019, Open Universiteit) over effectiviteit van coaching
2) Whitepaper Meaningful Work (2018, Resilians ism Vrije Universiteit)

2019


In 2019 heeft masterstudent Ruud van Dun, student Levenslooppsychologie aan de Open Universiteit, onderzoek gedaan naar de effectiviteit van coaching in samenwerking met Resilians.

Lees het hele onderzoeksverslag, of lees hieronder de belangrijkste bevindingen:

Samenvatting:


Coaching kan bijdragen aan het ervaren van meer energie, motivatie en veerkracht, oftewel vitalere medewerkers. Dit is vooral het geval als de relatie die de coach met haar/zijn cliënt opbouwt in de ogen van de coachee goed is. Dat is de belangrijkste conclusie van het onderzoek dat is uitgevoerd door masterstudent A&O psychologie Ruud van Dun.

Het belang van een goede coachrelatie

In het onderzoek werd gekeken of mensen die een coachtraject volgden bij Resilians na afloop van de gesprekken hoger scoorden op vitaliteit dan voorafgaand aan de coaching. Het doel van het onderzoek was om bij te dragen aan meer wetenschappelijke kennis over de relatie tussen coaching en het bevorderen van geestelijke gezondheid. Daarnaast werd ook onderzoek gedaan naar de mogelijke onderliggende werkzame mechanismen bij coaching.

Méér vitaliteit

Een belangrijk resultaat dat uit het onderzoek naar voren kwam is dat de geestelijke gezondheid, in de vorm van het ervaren van vitaliteit, na afloop van het coachtraject substantieel was toegenomen bij de coachee. In het onderzoek werd gevonden dat hierbij een verklarende rol is weggelegd voor de kwaliteit van de werkrelatie die de coach met zijn/haar coachee opbouwt: hoe beter die relatie werd beoordeeld door de coachee, hoe sterker de toename in vitaliteit.

Bereiken van coachdoelen

Verder werd gevonden dat een goede waardering van deze relatie door de coachee sterk positief samenhing met het bereiken van coachdoelen. Tot slot wijzen de onderzoeksresultaten erop dat het voor de uitkomsten van coaching niet uitmaakt in welke setting de coaching plaatsvindt.

Face to face en telefonische coaching
even effectief

De uitkomsten van coaching via de telefoon en face-to-face coaching zijn vergelijkbaar. Vervolgonderzoek met een controlegroep is van belang om te achterhalen in hoeverre de gevonden positieve effecten uitsluitend door coaching tot stand zijn gekomen.

2018:


Whitepaper Meaningful Work


Op 15 juni 2018 was het symposium Meaningful work aan de Vrije Universiteit waar wetenschappers van over de hele wereld de nieuwste inzichten uit onderzoek naar meaningful work en corporate sustainability deelden en in gesprek gingen met mensen uit het bedrijfsleven die ervaring uit de praktijk meebrachten. Het doel was om gezamenlijk tot uitwisseling en inzicht te komen. Lees de whitepaper over de inzichten uit deze dag.