Wat doen wij

Terug

Personal Coaching Service voor organisaties

De missie en dienstverlening van Resilians

Onze missie is het vergroten van vitaliteit, veerkracht en zingeving van medewerkers in organisaties. Dat doen wij met onze Personal Coaching Service, die medewerkers én hun gezinsleden in staat stelt om op eigen initiatief en anoniem gebruik te maken van coaching voor werk- en privégerelateerde vraagstukken. We zijn 24 uur per dag, 365 dagen per jaar bereikbaar voor coaching; face-to-face, telefonisch of online. Een volledige beschrijving van onze Personal Coaching Service tref je aan in onze brochure (NL versie, ENG versie)

 

Duurzame Inzetbaarheid vergroten

Met onze aanpak kunnen wij een bijdrage leveren aan het streven van organisaties om hun cultuur van binnen uit te versterken en om duurzame inzetbaarheid te vergroten. Onze coaching vergroot eigen regie en vitaliteit van medewerkers en draagt bij aan het verminderen van verzuim. Omdat (indien gewenst in het coach-abonnement) ook gezinsleden van medewerkers gebruik kunnen maken van onze coaching, dragen wij ook bij aan het versterken van het sociale netwerk van de medewerkers in uw organisatie. Onze laagdrempelige aanpak werkt zelfselecterend: de coachees die zich bij ons melden zijn zonder uitzondering intrinsiek gemotiveerd en zijn er aan toe om zichzelf en hun situatie in een ander, ruimer perspectief te bezien.

 

Wat levert de coaching op?

Deze aanpak heeft effect: 97% van onze coachees is tevreden tot zeer tevreden over onze dienstverlening en 93% geeft aan dat ze concrete acties hebben ondernomen in hun gewenste ontwikkelrichting. Verder voelt 94% van de coachees zich vitaler en veerkrachtiger door onze coaching. Vitale medewerkers zijn vaak productiever: zij verrichten meer werk, zien beter wat het juiste is om te doen, en maken minder vermijdbare fouten. Ook blijkt dat vitale medewerkers beter communiceren en zo bijdragen aan een positieve werksfeer en hoge cliënt- of klanttevredenheid.


Preventie van verzuim

De coaching van Resilians heeft daarnaast ook een preventief effect: 64% van de coachees geeft aan dat verzuim door middel van de coaching is voorkómen. Onlangs nog becijferde TNO dat de extra kosten van psychisch verzuim voor de organisatie gemiddeld € 60.000 bedragen voor elke medewerker die uitvalt vanwege psychisch gerelateerd verzuim.


Onderzoek naar coaching

Ook uit wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd door de Open Universiteit, blijkt dat onze coaching effectief is: het levert een substantiële verbetering van motivatie, energieniveau en veerkracht op. Bovendien blijkt opnieuw dat onze telefonische coaching even effectief is als face-to-face coaching.


Investering

Wij kunnen onze Personal Coaching Service aanbieden voor een vast tarief per medewerker per jaar (inclusief alle coachtrajecten), of op basis van een variabel aansluittarief. U kunt samen met ons bespreken wat het beste past bij uw gewenste situatie. Bel ons op 030-659 7575 voor een afspraak met Michiel Mast, of vul uw gegevens in en wij nemen contact met u op.


Return on investment

Klanten van Resilians hebben doorgaans een verzuim dat lager ligt dan het gemiddelde in hun sector. Het lage verzuim bij onze klanten is veelal het gevolg van een HR beleid dat medewerkers versterkt en stimuleert om zichzelf te ontwikkelen als professional én als mens. Onze klanten geven daarbij aan dat de coaching van Resilians hier een belangrijke schakel in is. Gevraagd naar de ‘business case’ geven onze HR contactpersonen aan dat de jaarlijkse investering in Resilians zichzelf 3-4 keer terugverdient.


Workshops voor teams

Naast de Personal Coaching Service bieden we workshops en trainingen aan van 1 tot 2 dagdelen. Deze hebben tot doel om bij te dragen aan een open, coachende organisatiecultuur die persoonlijke ontwikkeling en zelforganisatie stimuleert, en die uitnodigt tot zelfreflectie. We kunnen ook korte ‘Sparks’ en ‘Lunch & Learns’ organiseren (30 minuten tot max 2 uur) rondom relevante thema’s die op dat moment spelen in uw organisatie. Overleg met onze Servicedesk (030-659 7575) over de mogelijkheden.

 

Vitale organisatiecultuur

Zo wordt gebouwd aan een duurzaam vitale organisatiecultuur én wordt de mogelijkheid van coaching bij medewerkers ‘top of mind’ gehouden. Onze workshops hebben een open karakter en gaan uit van dialoog: de echte wijsheid zit in de deelnemers en in de groep. Workshops worden op offertebasis aangeboden.

Download de brochure over de Personal Coaching Service van Resilians in Nederlandse of in Engelse versie.

Bel ons op 030-659 7575 voor een afspraak, of vul uw gegevens in en wij nemen contact met u op om de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken.