Privacy en rapportage

Vertrouwelijkheid leidt tot resultaat

Onze Personal Coaching Service is succesvol omdat medewerkers op eigen initiatief, en daardoor op het juiste moment, gebruik kunnen maken van coaching. Alle gesprekken blijven vertrouwelijk. Hierdoor is de drempel om persoonlijke vraagstukken te bespreken laag en heeft de coaching meer resultaat.


Rapportage voor betrouwbare evaluatie

Als onderdeel van de Personal Coaching Service ontvangt u periodieke rapportages over het gebruik, uitgesplitst naar bedrijfsonderdeel. Hiermee kunt u trends monitoren en uw beleid evalueren. De privacy van medewerkers blijft gewaarborgd