Privacy en rapportage

Terug

Vertrouwelijkheid leidt tot resultaat

Onze Personal Coaching Service is succesvol omdat medewerkers op eigen initiatief, en daardoor op het juiste moment en vanuit hun eigen motivatie, gebruik kunnen maken van coaching. Alle gesprekken blijven vertrouwelijk. Hierdoor is de drempel om persoonlijke en professionele vraagstukken te bespreken laag en heeft de coaching meer resultaat.


Rapportage voor trends in uw organisatie

Als onderdeel van de Personal Coaching Service ontvangt de HR-afdeling periodieke rapportages over het gebruik, uitgesplitst naar bedrijfsonderdeel. Hiermee kunt u trends monitoren en uw beleid evalueren. De privacy van medewerkers blijft gewaarborgd, omdat gegevens niet tot individuele personen herleidbaar zijn. We rapporteren om die reden alleen over afdelingen die uit meer dan 100 medewerkers bestaan.


Evaluatie van het coachtraject

Na afloop van elk coachtraject evalueren we schriftelijk (online) hoe de coachee de gesprekken heeft ervaren en wat de coaching aan positieve effecten teweeg heeft gebracht. Onze coaching wordt al 20 jaar consequent zeer positief geëvalueerd, zowel op het niveau van inzichten, ervaren emoties, het proces en van gewenste gedragsacties.

Voor meer informatie over wat de bijdrage van coaching kan zijn voor individuele medewerkers en voor uw organisatiecultuur, zie ook: 'Wat doen wij' en het onderzoeksrapport van de Open Universiteit.