Resilians.nl, resilianscoaching.nl, resilians.eu en resilians.com zijn officiële internetsites van Resilians BV in Houten. Alle intellectuele eigendomsrechten van resilians.nl, resilianscoaching,nl, resilians.eu en resilians.com komen uitsluitend toe aan Resilians BV of haar partners. Niets van de inhoud of opzet van resilians.nl, resilianscoaching.nl, resilians.eu en resilians.com mag worden aangepast, vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van de directie van Resilians BV.